Palvelut


Reaaliaikainen kirjanpito

Oikeat tiedot - oikeaan aikaan; talousraportointi kuukausittain. Kirjanpito sisältää lakisääteisen ulkoisen kirjanpidon, minkä perusteella tehdään vuosittain virallinen tilinpäätös.  Kirjanpidon lisätehtävinä ovat erilaiset kustannuspaikkaseurannat, projektiseurannat, budjettiseuranta. 

 

Taloudellisesti kannattavan toiminnan tueksi tarvitaan reaaliaikaisia ja luotettavia raportteja, joissa on mukana kuukausittaiset merkittävät jaksotukset, ne antavat informaatiota taloussuunnittelulle ja päätöksen teolle.

Palvelemme Teitä huolehtimalla lakisääteisestä perus- eli päivä- ja pääkirjanpidosta,  lisäksi teemme yrityksen tarpeiden mukaan osakirjanpidot, kuten myyntilaskutus, osto- ja myyntireskontrat, palkanlaskenta. Hoidamme myös  maksuliikenteen; palkanmaksut, ostolaskujen maksut sekä myyntilaskutuksen viitesuoritusten käsittelyn yrityksenne tarpeen mukaan.

Kuukausittain tuotamme sähköisesti tai perinteisesti paperitulosteina yrityksenne talouden seurantaa varten tarpeelliset raportit, tuloslaskelmat ja taseet, osasto- ja kustannuspaikkaraportit, erilaiset vertailut sekä graafiset taulukot. Yritykselle ja yrittäjälle tärkeät verotukseen liittyvät kysymykset ovat tärkeä osa palveluamme.

 

Laskutus, maksatus

Tarvittaessa laskutus-, myynti- ja ostoreskontra- sekä maksatuspalvelut eli täyden palvelun toimisto.

 

Verotusasiat

Kirjanpidosta johdetaan kuukausittain arvonlisäverotukseen tarvittavat tiedot, saat valmiin tilityslomakkeen ja teemme verohallinnolle kausiveroilmoitukset.  Verotukseen liittyvät yrityksen ja yrittäjän verosuunnittelu, neuvonta, ennakkoverojen seuranta, veroilmoitukset, ennakkokyselyt, verotuksen tarkistus ja tarvittaessa valitusprosessit.

 

Palkanlaskenta

Palkkakirjanpito on yksi itsenäinen osakirjanpito yrityksen taloushallinnossa.

Teemme puolestanne palkanlaskennan laskentakausittain ilmoittamienne tietojen perusteella ja sovitussa aikataulussa.

Lähetämme halutessanne hyväksytyt nettopalkat pankkiin maksatukseen.
Teemme sähköiset valvonta- ja vuosi-ilmoitukset viranomaisille ja vakuutusyhtiöille.                                 Huolehdimme palkkahallintoa koskevan lainsäädännön edellyttämät tietojen päivittämisestä.

 

Sähköinen taloushallinto

Taloushallinto sähköisesti, mahdollisuus nettipohjaiseen myyntilaskutukseen, ostolaskujen kierrätykseen, selailumahdolliuus tositearkistoon ja raporttien noutomahdollisuus. 

 

Raportointi, seuranta

Tilinpäätökset, konsernitilinpäätökset, kustannuslaskenta, projektilaskenta, tärkeiden tunnuslukujen seuranta. Raportit myös sähköisesti.

 

Analysointi

Talousraporttien analysointi sovitussa tarkoituksessa, tilinpäätöksen analyyttinen tarkastelu. 

 

Kontrollointi

 Asiakkaan toimeksiannosta tapahtuva tietyn aikavälin taikka nimettyjen seikkojen erityinen tarkastaminen.

 

Yhtiöoikeudelliset asiat

Yritysmuodon valinta tai muuttaminen. Lisäksi fuusiot, kauppakirjat, yrityskaupat, sukupolven vaihdokset tai näiden valmiuksien suunnittelu.

 

Hallinto

Tarvittaessa avustaminen hallituksen- ja yhtiökokousasiakirjojen laadinnassa.

 

 

Koulutus/konsultointi

Ks. tilintarkastus