Tiedotteet

Vuoden 2018 ja 2017 tärkeät luvut:

Verokortit: Uudet verokortit 1.2.2018 alkaen, siihen saakka käytetään vuoden 2017 verokorttia.
TÄRKEÄT LUVUT 2018

SOSIAALITURVAMAKSU %

I Luokka 0,86%

PÄIVÄRAHAT JA KM-KORVAUKSET

Kokopäiväraha 42,00
Puolipäiväraha 19,00
Ruotsin päiväraha 64,00
Ateriakorvaus 10,50
Km-korvaus   0,42
Puhelinetu / matkapuhelinetu 20,00
Ravintoetu          6,50

ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL (keskim.) 25,3 %
TyEL työnant. osuus (aalle 53)        18,95 %
TyEL työntek. osuus
- alle 53-vuotias           6,35 %
- yli 53-vuotias   7,85 %
Tilapäinen työnantaja                      25,30 %
Tyött.vkm. ta.osuus   0,65 %
Tyött.vkm työntek.osuus   1,90 %
Oy:n omistajaosakas   0,92 %

YHTEISÖVERO 20,0 %

Pääomatuloverokannat 30% / 34%
Pääomatulo tuloraja    30.000
Kotitalousvähennys     50%/2400 €
Asuntolainan korkovähennys 35 %


TÄRKEÄT LUVUT 2017

SOSIAALITURVAMAKSU %

Sairasvakuutusmaksu         1,08 %

PÄIVÄRAHAT JA KM-KORVAUKSET

Kokopäiväraha 41,00
Puolipäiväraha 19,00
Ruotsin päiväraha 63,00
Ateriakorvaus 10,25
Km-korvaus  0,41
Matkapuhelinetu 20,00
Ravintoetu  6,40

ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL keskim.              25,10 %
TyEL työnant. osuus      19,00 %
TyEL työntek. osuus
- alle 53-vuotias         6,15 %
- yli 53-vuotias       7,65 %
Tyött.vkm. ta. osuus         0,80 %
Tyött.vkm. työntek. osuus         1,60 %
Oy:n omistajaosakas         0,70 %

YHTEISÖVERO           20 %

Pääomatuloverokannat 30% / 34%
Pääomatulo tuloraja               30.000
Kotitalousvähennys 2400 €

Suomen pankin peruskorko ja yleinen viivästyskorko

Korolain mukainen viitekorko 31.12.2017 saakka 0,00 %
1.1.-31.12.2017 Peruskorko 0,00 %
1.7.-31.12.2017       viivästyskorko 7,00 %